1. Kallelse KFM 220620
 2. Kfm 220620 Bilaga 1 Bolagisering Av Avgiftskollektiven Aktieägaravtal
 3. Kfm 220620 Bilaga 1 Budget 2023 ÖF
 4. Kfm 220620 Bilaga 1 Extra Höjning Av Avfallstaxan
 5. Kfm 220620 Bilaga 1 Inrättande Av Delegation För Utbildning
 6. Kfm 220620 Bilaga 1 Ägartillskott Inlandsbanan AB
 7. Kfm 220620 Bilaga 10 Budget 2023 Årsplan Med Budget
 8. Kfm 220620 Bilaga 2 Bolagisering Av Avgiftskollektiven Bolagsordning
 9. Kfm 220620 Bilaga 2 Budget 2023 C
 10. Kfm 220620 Bilaga 2 Extra Höjning Av Avfallstaxan
 11. Kfm 220620 Bilaga 2 Inrättande Av Delegation För Utbildning
 12. Kfm 220620 Bilaga 2 Ägartillskott Inlandsbanan AB
 13. Kfm 220620 Bilaga 3 Bolagisering Av Avgiftskollektiven Ägardirektiv
 14. Kfm 220620 Bilaga 3 Budget 2023 V
 15. Kfm 220620 Bilaga 3 Inrättande Av Delegation För Utbildning
 16. Kfm 220620 Bilaga 3 Ägartillskott Inlandsbanan AB
 17. Kfm 220620 Bilaga 4 Bolagisering Av Avgiftskollektiven Affärs Och Verksamhetside
 18. Kfm 220620 Bilaga 4 Budget 2023 M
 19. Kfm 220620 Bilaga 4 Ägartillskott Inlandsbanan AB
 20. Kfm 220620 Bilaga 5 Budget 2023 S
 21. Kfm 220620 Bilaga 5 Ägartillskott Inlandsbanan AB
 22. Kfm 220620 Bilaga 6 Budget 2023 PA
 23. Kfm 220620 Bilaga 7 Budget 2023 KD
 24. Kfm 220620 Bilaga 8 Budget 2023 SD
 25. Kfm 220620 Bilaga 9 Budget 2023 Yttrande Lärarförbunden
 26. Kfm 220620 Bilaga Ansvarsfrihet För År 2021 Partnerskap Inland Akademi Norr
 27. Kfm 220620 Bilaga Avgift Registreringslotterier 2023
 28. Kfm 220620 Bilaga Begäran Om Tilläggsanslag Utbildningsnämnden
 29. Kfm 220620 Bilaga Bredbandsstrategi 2022 2025
 30. Kfm 220620 Bilaga Delgivningar
 31. Kfm 220620 Bilaga Kommunens Skog Och Markpolicy
 32. Kfm 220620 Bilaga Lokal ANDTS Strategi Med Policy Och Handlingsplan
 33. Kfm 220620 Bilaga Medborgarförslag Grönområden
 34. Kfm 220620 Bilaga Motion Om Återinförandet Av Musik Kulturskola I Vilhelmina
 35. Kfm 220620 Bilaga Revidering Av Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter För Vilhelmina Kommun
 36. Kfm 220620 Bilaga Revidering Av Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter För Vilhelmina Kommun Antagen
 37. Kfm 220620 Bilaga Taxa Allmänna Handlingar, Kopior, Utskrifter M.M. 2023
 38. Kfm 220620 Bilaga Taxa För Kart Och Mättjänster
 39. Kfm 220620 Bilaga Taxa Räddningstjänsten 2023
 40. Kfm 220620 Bilaga Taxa Serveringstillstånd 2023
 41. Kfm 220620 Bilaga Taxa Torgplats
 42. Kfm 220620 Bilaga Va Taxa 2023
 43. Kfm 220620 FB Bilaga 1 Socialdemokraternas Förslag
 44. Kfm 220620 FB Bilaga 2 Förtroendemannaberedningens Förslag .
 45. Kfm 220620 FB Bilaga 3 Centerpartiets Remissvar Till Fb
 46. Kfm 220620 FB Bilaga 4 Kristdemokraternas Remissvar Till Fb
 47. Kfm 220620 FB Bilaga 5 Moderaternas Remissvar Till Fb
 48. Kfm 220620 FB Bilaga 6 Sverigedemokraternas Remissvar Till Fb
 49. Kfm 220620 FB Bilaga 7 Vänsterpartiets Remissvar Till Fb
 50. Kfm 220620 FB Bilaga 8 Revisorernas Remissvar Till Fb