Näringsliv och arbetsmarknad

Vilhelmina är en spännande kommun att leva i, och det ska vara lika spännande att jobba eller driva företag här. På dessa sidor hittar du som företagare eller arbetssökande information och kontaktuppgifter.

Att utveckla den lokala arbetsmarknaden är en viktig uppgift för Vilhelmina kommun. I takt med att näringsliv och arbetsliv förändras behövs nya former för samarbete mellan kommunen och andra parter, till exempel andra kommuner och arbetsförmedlingen.

Vilhelmina kommun arbetar för att utveckla fler möjligheter för människor att delta på arbetsmarknaden utifrån sina förutsättningar. För att detta arbete ska fungera är det viktigt med ett gott samarbete mellan näringslivet och de som är i behov av sysselsättning.

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME, arbetar för integration och inkludering av personer som på olika sätt står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Vi på AME arbetar för att erbjuda individuellt anpassade arbetsmarknadsinsatser, både tidsbegränsade och mer långsiktiga, för att förbättra förutsättningarna till egen försörjning i form av arbete eller utbildning.

Du kan läsa mer om Arbetsmarknadsenhetens verksamheter här:

Vilhelminas Arbetsmarknadsenheten

Näringslivskontoret

Näringslivskontorets uppdrag är att främja och utveckla näringslivet i Vilhelmina kommun. Här arbetar vi för att stötta och underlätta för våra entreprenörer att förverkliga sina affärsidéer genom att samla information, resurser och hitta kontakter.

Uppdaterad den 12 februari 2024