Kommun och politik

Vilhelmina kommun är en av de sydligaste av inlandskommunerna i Västerbottens län och ligger i landskapet Lappland. Kommunen är sedan år 2010 en samisk förvaltningskommun.

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län i landskapet Lappland. Kommunens landareal är 8 120 kvadratkilometer och är därmed bland de tio största kommunerna i Sverige till ytan. Befolkningstätheten är cirka 0,86 invånare per kvadratkilometer. 

I väster gränsar kommunen mot Hattfjelldal i Norge. Drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina, Gustav IV Adolfs gemål, lånade 1804 ut sitt namn till orten Vilhelmina. Fram till 1804 hette orten och socknen Volgsjö.  

Vad gör kommunen?
Vilhelmina kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, valberedning och revision.

Vilhelmina kommun sköter om många saker som människorna som bor här har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Varje kommun måste ge viss sådan service enligt lagen.

Samisk förvaltningskommun
Från 1 januari 2010 gäller lagen om minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009.724). Den ska skydda Sveriges nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Lagen ska stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande samt främja minoritetsspråken jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Samiska, meänkieli och finska har ett förstärkt skydd inom vissa geografiska förvaltningsområden. Vilhelmina kommun ingår i förvaltningsområdet för samiska.

Lagen innebär att kommunen ska:
  • informera om lagen
  • ge inflytande till och samråda med företrädare för minoriteterna
  • skydda/främja alla minoriteters språk och kultur, särskilt med fokus på barn
  • ge service och erbjuda myndighetskontakt på samiska vid efterfrågan och på övriga minoritetsspråk om det finns språkkunnig personal
  • erbjuda barn- och äldreomsorg helt/delvis på samiska vid efterfrågan.

Kommunvapnet har följande beskrivning:
I silver två korslagda blå vargspjut, försedda nedtill med skoning och upptill med renhornslida över spetsen, allt i rött, under en med röda bårder på silver försedd blå lappmössa, med tre kilar synliga, och däröver en av en vågskura bildad blå ginstam, belagd med en öppen krona av silver".

 

Uppdaterad den 27 april 2018

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Sommartider från midsommar veckan till och med mitten av augusti 08.00 - 15.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Kontakta kommun och politik

Kansli
0940-140 60

Kommunchef
Karl-Johan Ottosson
0940 - 146 19
kjo@vilhelmina.se

Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande
Magnus Johansson
0940 - 140 00
magnus@vilhelmina.se

Kommunfullmäktiges ordförande
Karl Gustav Abramsson
kg@vilhelmina.se
072-520 87 70