Vualtjeren saemien reereme tjïeltese

Vualtjere/Vilhelmina har en lång samisk historia och en levande samisk kultur, och är sedan år 2010 dessutom en samisk förvaltningskommun.

Att vara en samisk förvaltningskommun innebär bland annat att enskilda har rätt att använda samiska vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. Enskilda har också rätt att få äldreomsorg och förskola helt eller till väsentlig del på samiska. Vualtjeren tjïelte arbetar aktivt med att försöka tillgodose behoven.

I Vualtjeren saemien reereme tjïelte/Vilhelmina samiska förvaltningskommun arbetar vi med att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, LoNM 2009:724. Språkrevitalisering, ökat samiskt synliggörande och ökat utbud av samiska språk- och kulturaktiviteter är exempel på våra arbetsuppgifter.

På kommunvapnet ses två korslagda vargspjut med renhornsslida och en sydsamisk mansmössa. Även namnet på tätorten Vualtjere, kommer från det samiska vuelkedh (fara/resa) och jaevrie (sjö) som berättar om samernas vårflytt över Volgsjön.

Välkommen att kontakta oss:
Minoritetssamordnare: Laila Daerga, laila.daerga@vilhelmina.se
Minoritetshandläggare: Malin Blind, malin.blind@vilhelmina.se

Relaterade länkar:

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940-146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga(at)vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind(at)vilhelmina.se