Vualtjeren saemien reereme tjïeltese

Vualtjere/Vilhelmina har en lång samisk historia och en levande samisk kultur, och är sedan år 2010 dessutom en samisk förvaltningskommun.

Start / Saepmie / Sápmi