Barn och utbildning

Vilhelmina kommuns utbildningsförvaltning jobbar ständigt för att vara Lapplands bästa utbildningskommun. Här jobbar och undervisar vi enligt devisen "håll i, håll ut, håll om", där eleven står i centrum.

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta skolverksamheten

Skolchef:
Christer Staaf
christer.staaf(at)vilhelmina.se
0940-142 76