Barn och utbildning

Vilhelmina kommuns utbildningsförvaltning jobbar ständigt för att vara Lapplands bästa utbildningskommun. Här jobbar och undervisar vi enligt devisen "håll i, håll ut, håll om", där eleven står i centrum.

Uppdaterad den 15 september 2023