Kommunala aktivitetsansvaret

Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen enligt skollagen har ett aktivitetsansvar för ungdomar upp till 20 år. Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det är som omfattas av ansvaret och erbjudas stöd till att finna vägar till studier, praktik eller arbete.

Vilka ungdomar gäller aktivitetsansvaret för?
Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som

  • har fullgjort skolplikten, det vill säga gått klart sina nio år i grundskolan.
  • inte går på eller gått färdigt en utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • inte har fått examensbevis utan endast studiebevis.
  • går på något av introduktionsprogrammen, som inte räknas som nationella program.
Uppdaterad den 26 juni 2024

KAA

KAA-ansvarig
Sara Danielsson
sara.danielsson(at)vilhelmina.se
073-842 99 20