Grundskolor i Vilhelmina kommun

Grundskolorna i Vilhelmina kommun finns på flera orter och i olika konstellationer. Men det som är likt på samtliga skolor är att vi sätter ditt barns lärande och trivsel i främsta rummet.

Det året ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass.

Verksamheten i förskoleklassen är till för att stimulera barnens nyfikenhet och utveckling och förbereda inför skolstarten. Förskoleklassen är avgiftsfri och bedrivs tre timmar per dag i tätorten.

Ditt barn är skolpliktigt från det år det fyller 7 år. Eftersom alla barn är olika har du som förälder rätt att välja om ditt barn skall börja redan vid sex års ålder eller vänta till åtta år. Ta då kontakt med din skola eller förskoleklass för ytterligare information.

Det finns grundskolor på flera ställen i vår vida kommun. En är fristående och de övriga är kommunala. Grundskolor från förskoleklass till årskurs 6 finns på tätorten samt i byarna Malgovik, Nästansjö, Saxnäs och Dikanäs. Skolorna i Saxnäs och Dikanäs har även årskurs 7-9. Tätortens kommunala 7-9-skola heter Hembergsskolan.

Vilhelminas fristående grundskola heter Strandskolan. Skolan bedrivs av Vilhelmina Fria Församling från förskoleklass till årskurs 9.

Uppdaterad den 20 augusti 2019

Blanketter

Kontakta barn- och utbildningsförvaltningen

Expedition:
Telefontid: 09.00-16.00
0940 - 140 49 
ubn@vilhelmina.se

Förvaltningschef:
Christer Staaf
christer.staaf@vilhelmina.se
0940 - 142 76