Grundskolor i Vilhelmina kommun

Grundskolorna i Vilhelmina kommun finns på tre orter - på tätorten och i fjällbyarna Dikanäs och Saxnäs. Det som är likt på samtliga skolor är att vi sätter ditt barns lärande och trivsel i främsta rummet.

Det året ditt barn fyller sex år är det dags att börja i förskoleklass.

Verksamheten i förskoleklassen är till för att stimulera barnens nyfikenhet och utveckling och förbereda inför skolstarten. Förskoleklassen är avgiftsfri och bedrivs tre timmar per dag i tätorten.

Det finns grundskolor på flera ställen i vår vida kommun. En är fristående och de övriga är kommunala. Grundskolor från förskoleklass till årskurs 6 finns på tätorten samt i fjällbyarna Saxnäs och Dikanäs. Skolorna i Saxnäs och Dikanäs har även årskurs 7-9. Tätortens kommunala 6-9-skola heter Hembergsskolan.

I Vilhelmina finns en fristående grundskola som heter Strandskolan. Skolan bedrivs av Vilhelmina Fria Församling från förskoleklass till årskurs 9. 

Skolverkets webbplats Utbildningsguiden

Skolverket har en webbplats som kallas Utbildningsguiden. Den kan vara till hjälp i att stödja alla som står inför ett val av skola, utbildning eller yrke. Webbplatsen vänder sig till elever, föräldrar, vuxenstuderande och studie- och yrkesvägledare och står fri från kommersiella intressen.

På webbplatsen finns även statistik och uppgifter om skolor och program så som: 

  • antal elever
  • betyg
  • provresultat
  • lärartäthet
  • resultat av Skolinspektionens enkäter till elever och föräldrar.

Där går det också att se hur en skola står sig i jämförelse med det nationella snittet över alla skolor i Sverige. 

Du når webbplatsen här: 

Skolverkets webbplats Utbildningsguiden

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta skolverksamheten

Skolchef:
Christer Staaf
christer.staaf(at)vilhelmina.se
0940-142 76