Fritidshem Volgsjö skola

Fritidshemmet vänder sig till elever i skolålder upp till årskurs 6 och ska bidra till barns utveckling, omsorg och lärande. Eleverna kan vara på fritidshemmet både före och efter skoldagen och under lov efter behov utifrån vårdnadshavares arbets- och studietid.

Volgsjö skolas fritidshem håller till i paviljongen, den låga gula byggnaden på Volgsjö skola.
Du som är vårdnadshavare ansöker om plats digitalt via Vilhelminas kommuns hemsida eller med hjälp av en blankett som du också hittar där.


Vi samarbetar med skolan för elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen:

”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt”.

Du kan läsa mer på Skolverkets hemsida

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta Fritidshem

Expedition:
0940-14171

Rektor: 
Anna Sjögren
anna.sjogren(at)vilhelmina.se
0940-14457

Fritidshemmet:
fritids-volgsjo(at)edu.vilhelmina.se

Telefon Fritids F-1
070-2565 359

Telefon Fritids 2-6
070-2544 116