Förskola

Barn mellan ett och fem år kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg när vårdnadshavarna arbetar, är arbetssökande eller studerar. Om du är föräldraledig kan ditt barn delta i verksamheten i viss omfattning. I Vilhelmina kommun finns det 9 förskolor, varav en är fristående verksamhet.

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i en miljö som utmanar och lockar till lek och lärande. För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

Samisk förvaltningskommun

Vilhelmina kommun är en samisk förvaltningskommun vilket för förskolans del innebär att:

  • Varje enskilt barn har rätt att få förskola helt eller till väsentlig del på samiska.
  • Ett ökat samiskt synliggörande.
  • Ett utökat utbud av samiska språk- och kulturaktiviteter.

Vilhelmina kommun arbetar aktivt med att implementera lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, LoNM 2009:724.

Uppdaterad den 20 december 2022

Kontakta förskolan

Förskolans kansli:

Kansliet tar hand om ansökan till förskola, placering och avgifter samt om du har frågor om Quiculum. 

Camilla Andersson
camilla.andersson(at)vilhelmina.se
0940-140 79

Rektorer förskolan:

Rektorerna ansvarar för personaladministration, skolutveckling och ekonomi för den kommunala förskolan.

Katarina Wikström, rektor
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
katarina.wikstrom(at)vilhelmina.se
0940-140 77

Ida Ottosson, biträdande rektor 
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
ida.ottosson(at)vilhelmina.se
0940-140 78

Anders Blomgren, rektor
Dikanäs, Saxnäs
anders.blomgren(at)vilhelmina.se 
0940-144 29

 

Kontakta skolverksamheten

Skolchef:
Christer Staaf
christer.staaf(at)vilhelmina.se
0940-142 76