Olycksfallsförsäkring

Förskolebarn, skolelever och studerande vid Lärcentrum är försäkrade via kommunens olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom. 

Barn i förskola, familjedaghem och elever i grundskola och gymnasieskola är försäkrade dygnet runt. Studerande vid Lärcentrum är försäkrande under skoltid. 

Här kan du läsa försäkringsbesked för 2023.

Information och lathund vid skadeanmälan. 

Kommunförsäkring, sakskada

Vilhelmina kommun har en kommunförsäkring som omfattar skadeståndsskyldighet och gäller för person- och sakskada under yrkesutbildning, praktik, arbetsträning, arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt vi annan liknande verksamhet.

Här kan du läsa om kommunförsäkringen (speciellt punkt 13, sida 19-20). 

Uppdaterad den 26 juni 2024