Trafik och infrastruktur

Trafik och infrastruktur handlar om kommunikationer, såväl på vägar som i datanät, det vill säga fiberförbindelser.

Vilhelmina kommun ansvarar för vägarna inom samhället. Övriga vägar ansvarar Trafikverket för. Under länkarna i vänstermenyn kan du läsa mer om lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vad du kan tänka på när det är dags för städning och snöröjning av vägar och mycket mer.

IT-enheten ansvarar för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Stadsnätet heter VilNet. All utbyggnad sker med fiberoptik, vilket kan anses vara en flerfilig motorväg för datakommunikation! Läs mer under länkarna till vänster vad som gäller för dig som vill skaffa fiber eller för dig som redan är kund hos oss!

Uppdaterad den 15 oktober 2020

Kontakta trafik och infrastruktur

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald@vilhelmina.se

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson@vilhelmina.se

Renhållning
Gun-Inger Fryklund
0940-140 80
guninger.fryklund@vilhelmina.se

Kommunalt vatten och avlopp
Vakant

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson@vilhelmina.se

Bredbandsfrågor
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-16.00)
bredband@vilhelmina.se

IT- och stadsnätschef
Jonas Örnberg
0940-140 37
jonas.ornberg@vilhelmina.se

Växel
0940-140 00