Gör din felanmälan

Om du ser en skada eller funktionsfel, så får du gärna felanmäla det.

Du kan göra en felanmälan om du upptäcker skador, funktionsfel eller skötselbrister som rör:

  • bredband,
  • vatten och avlopp
  • gator och vägar inklusive vinterväghållning,
  • gatubelysning,
  • parker och naturmark,
  • lekplatser,
  • idrottsanläggningar, motionsspår och övriga anläggningar som ägs av Vilhelmina kommun.

Gör felanmälan via denna e-tjänst:

E-tjänst för felanmälan

Vardagar klockan 8-16:

Du kan även ringa till växeln: 0940-140 00.

Kvällar och helger rörande vatten och avloppsanläggningar: 

Jourtelefon: 0940-383 10.

Kvällar och helger rörande Vilhelmina bostäder (Vibo) och kommunens fastigheter: 

Ring: 0940-101 12.

 

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta trafik och infrastruktur

Teknisk chef
Sören Hagenvald
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se

Avfallsansvarig
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Gator och vägar
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

Mättekniker
Tommy Carlsson
0940-140 86
tommy.carlsson(at)vilhelmina.se

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se

IT- och stadsnätschef
Jonas Örnberg
0940-140 00
jonas.ornberg(at)vilhelmina.se

Bredbandsfrågor
E-tjänster för bredbandsanslutning
0940-144 22 (Telefontid: 08.00-16.00)
bredband(at)vilhelmina.se