Transportdispens

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag, dispens, för just den transporten.

Berör transporten enbart vår kommun ska ansökan skickas till:
info@vilhelmina.se

eller

Vilhelmina kommun,
transportdispens,
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.
Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap trafikförordningen (1998:1276).

Avgift för transportdispens tas ut enligt fastställd taxa.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta trafiksamordnare

Trafiksamordnare
Camilla Thellbro
0940-141 85
camilla.thellbro@vilhelmina.se