Transportdispens

Om ett fordon eller fordonståg, med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbestämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag, dispens, för just den transporten. Bestämmelser om fordons vikt och dimensioner finns i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276).

Berör transporten enbart vår kommun ska ansökan skickas till:
info(at)vilhelmina.se

eller

Vilhelmina kommun
Transportdispens
Torget 6
912 81 Vilhelmina

Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region där transporten startar.

Avgift för transportdispens tas ut enligt fastställd taxa. (År 2023: 500 kr/dispens.)

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta tafiksamordnare

Trafiksamordnare
Linda Karlsson
0940-141 85
linda.karlsson(at)vilhelmina.se