Språka för livet

På dessa sidor hittar du information om barns språkutveckling och du hittar även tips och råd på roliga aktiviteter för att utveckla ditt barns språk.

Barn utvecklar sin förmåga att kommunicera i vanliga vardagliga situationer. När man samtalar med, ställer frågor och lyssnar på barnet utvecklas språket. Språket utvecklas också när man leker, spelar, sjunger. Högläsning är särskilt betydelsefullt när det gäller att utveckla barns ordförråd och språket hos barnet växer och dess förutsättningar att förstå och uttrycka sig ökar. Den språkliga utvecklingen är individuell: barnen går igenom samma utvecklingsskeden, men i olika takt.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta specialpedagoger och logoped

Du är välkommen att ta kontakt med förskolans specialpedagoger med frågor och om råd och stöd kring ditt barns utveckling och lärande. 

Linda Nordlander, specialpedagog
0940-14004
linda.nordlander(at)vilhelmina.se

Carina Johansson, specialpedagog 
0940-14009
carina.johansson(at)vilhelmina.se

Till logopeden kan du vända dig om du har funderingar kring hur förskolan arbetar kring ditt barns språk, tal och kommunikation. 

Maja Andersson, logoped
0940-14268
maja.andersson(at)vilhelmina.se

Kontakta biblioteket

Biblioteket
Telefon 0940-141 60
folkbiblioteket(at)vilhelmina.se

Tingsgatan 8
91233 Vilhelmina

Kontakta Barnahälsovården

Växeltelefon:
090-785 9125


Öppettider:
Mån - Fre 08:00 - 17:00
Lunch 12:00-13:00

Du hittar också kontaktuppgifter till BVC på 1177:s hemsida