Quiculum - skolans administrativa system

Quiculum är ett system för kunskapshantering och administration för alla skolor och förskolor i Vilhelmina kommun.

I Quiculum kommer du att hitta bland annat:

  • Schema för elever i skolan
  • Schema för vistelsetider i förskola och fritidshem
  • Planering i skola/förskola
  • Bedömningar och betyg i skolan
  • Frånvaroanmälan
  • Nyheter
  • Meddelandefunktion

Quiculum-appen

Quiculum finns som app till din telefon. I appen kommer du till exempel anmäla frånvaro, läsa nyheter och skriva meddelanden, se schema, läxor och prov.

Ett system för alla verksamheter

Oavsett om du har barn i förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasium så kommer din kontakt med skolornas administration att ske i Quiculum. Du kommer exempelvis att frånvaroanmäla alla dina barn via Quiculum oavsett vilken verksamhet de tillhör, och som vårdnadshavare behöver du endast använda ett system.

Inloggning i Quiculum

Här loggar du in i Quiculum: 

https://vilhelmina.quiculum.se/login

Här finns en manual för vårdnadshavare för att använda Quiculum: 

Användarmanual

Du kan läsa mer om Quiculum på deras hemsida. Där hittar du bland annat filmer och lathundar under menyalternativet "Support".

Uppdaterad den 26 juni 2024