Vilhelmina kommuns arbete med förstelärare 2022-2025

Ledningsgruppen för utbildningsförvaltningen arbetar med att ta fram en 10-årsvision och i det arbetet så ingår förstelärarnas uppdrag som en viktig del för att öka måluppfyllelsen.

Fyra utvecklingsområden har identifierats för den framtida visionen där de närmsta årens försteläraruppdrag kommer att finnas.

Utvecklingsområden och grupper

Den röda tråden för våra målområden är: Samsyn, systematik och dra åt samma håll.

  • Barn och unga-gruppen, ett samarbete mellan skola, socialtjänst och region Västerbotten.
    (läs mer om den här)
  • Värdegrund
  • Specialpedagogik
  • Omgivande samhället

Vi kommer använda oss av kända metoder utifrån forskning och beprövad erfarenhet i vårt arbete med att utveckla struktur och kultur, exempelvis modellen Hoy och Miskel (tolkad av Jonas Höög 2014).


Förstelärarna blir en del i att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för barn, elever och studenter att nå en högre måluppfyllelse.

Detta ska verkställas utifrån våra utbildningsgemensamma strategier som betonar vikten av att utöva ett tydligt pedagogiskt ledarskap, att utveckla en lärande organisation där man är beredd att leda pedagogiska diskussioner och dela med sig i ett kollegialt lärande.

I vår kommun vill vi att alla som arbetar i skolan deltar i ett aktivt värdegrundsarbete med alla människors lika värde som grund. Detta arbete är ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete. Skolan har ett tydligt uppdrag att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Skollagen ställer krav på att alla elever ska nå så långt som möjligt, vilket förutsätter ett normkritiskt förhållningssätt där vi kan få syn på, och förändra begränsande strukturer och normer, i stället för att försöka få enskilda individer att passa in i mallen.


Frågor besvaras av skolchef Christer Staaf.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta skolverksamheten

Skolchef:
Christer Staaf
christer.staaf(at)vilhelmina.se
0940-142 76