Klagomål och anmälan

Rutiner för klagomål inom Utbildningsförvaltningen:

1. Om du är missnöjd och vill klaga på något ska det i första hand hanteras av personal eller lärare på den enhet som berörs av klagomålet. Du hittar kontaktinformation till våra olika skolenheter här. Du kan även lämna klagomål anonymt.

2. Om inte klagomålet kan redas ut enligt punkt 1 eller om Du inte blir nöjd med hur klagomålet har hanterats kan Du vända dig till rektor eller förskolechef. Rektor/förskolechef är alltid ansvarig för vad som händer på sin enhet och gör en genomgång av ärendet för att bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas. Kontaktuppgifter till rektorer och förskolechefer hittar du här.

3. Om klagomålet inte reds ut av rektor eller förskolechef, eller om du inte är nöjd med hur klagomålet hanterats kan du vända till förvaltningschefen för en ny bedömning. Du når förvaltningschef Christer Staaf på telefon 0940-142 76 eller via mail christer.staaf@vilhelmina.se

4. Är du missnöjd över hur kommunen hanterar skolfrågor, från förskola och uppåt, enligt Skollagen eller de olika skolförordningarna finns det olika instanser att vända sig till. Skolinspektionen, Skolväsendets överklagandenämnd eller Förvaltningsrätten prövar olika typer av beslut. Gemensamt för den här typen av överklaganden är att de måste komma in senast tre veckor efter att det aktuella beslutet har fattats. Vill du överklaga något beslut kan du vända dig till förvaltningen för att få vägledning och hjälp. För kontaktuppgifter, se punkt 3.

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta skolverksamheten

Skolchef:
Christer Staaf
christer.staaf(at)vilhelmina.se
0940-142 76