Uppsägning av förskoleplats

Om ditt barn ska sluta på förskolan måste du som vårdnadshavare säga upp platsen. Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag du säger upp platsen. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Uppsägning av plats i förskola ska ske via kommunens e-tjänst och göras av barnets båda vårdnadshavare.

Förskoleplatsen avslutas inte automatiskt för barn som ska börja förskoleklass, utan den ska sägas upp och uppsägningstiden är två månader.

Uppdaterad den 15 december 2022

Kontakta förskolan

Förskolans kansli:

Kansliet tar hand om ansökan till förskola, placering och avgifter samt om du har frågor om Quiculum. 

Camilla Andersson
camilla.andersson(at)vilhelmina.se
0940-140 79

Rektorer förskolan:

Rektorerna ansvarar för personaladministration, skolutveckling och ekonomi för den kommunala förskolan.

Katarina Wikström, rektor
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
katarina.wikstrom(at)vilhelmina.se
0940-140 77

Ida Ottosson, biträdande rektor 
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
ida.ottosson(at)vilhelmina.se
0940-140 78

Anders Blomgren, rektor
Dikanäs, Saxnäs
anders.blomgren(at)vilhelmina.se 
0940-144 29