Så ansöker du om förskoleplats

Här får du information om hur du ansöker om förskoleplats till ditt barn.

Här finns dokument antaget kommunfullmäktige rörande: Ansökan och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Du ansöker om förskoleplats minst fyra månader innan du önskar att ditt barn ska börja på förskolan. Detta för att vi ska kunna garantera ditt barn en plats. Om du önskar att ditt barn ska få plats på en samisk förskola ska du ange det i din ansökan via våra e-tjänster. 

Om du har du skyddad identitet, saknar personnummer eller e-legitimation kontakta förskolans kansli för information.

Erbjudande om plats i förskola sker utifrån följande prioriteringsordning:

  1. Anmälan om när du önskar plats och när du lämnade in anmälan. 
  2. Gruppsammansättning på förskolan. 
  3. Redan placerade syskon på en förskola. 

Ansökan görs via e-tjänsten på kommunens hemsida

1. Välj datum

I ansökan ska du ange vilket datum du vill att ditt barn ska börja. Tänk på att det behövs tid för introduktion. Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion från den dag barnet börjar, innan du kan börja dina studier eller arbete.

Det är störst chans att få plats på önskad förskola i augusti-september. Om du har önskat ett datum i nära anslutning till sommarstängning eller jullov kommer datum för önskad placering att senareläggas.

Du meddelas om plats i förskola via e-tjänsten på kommunens hemsida. Om du har uppgett din e-postadress får du en notis om oläst meddelande i e-tjänst.

2. Välj förskola eller pedagogisk omsorg

Välj minst en och max tre förskolor i din ansökan.

Väljer du att köa endast till en förskola och det inte finns plats där kommer du att erbjudas plats på en annan förskola.

3. Möjlighet att ändra i er ansökan

Du kan ändra startdatum fram tills att du har fått erbjudande om en plats. Om du ändrar startdatum påverkas även din plats i kön.

Fram till dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra dina önskade val av förskola eller pedagogisk omsorg, vilket inte påverkar din plats i kön.. 

4. Du får ett platserbjudande

Ungefär två månader innan önskat startdatum skickar rektor ett platserbjudande via e-tjänsten.

5. Svara på platserbjudande

Båda vårdnadshavarna behöver svara inom 14 dagar på platserbjudandet. Du svarar ja eller nej till erbjudandet om plats. När du har tackat ja eller nej, så stryks ditt barn ur kön.

Om du fått erbjudande om plats till en förskola som du inte önskat, så behåller du din köplats. Det innebär dock att rätten till plats inom fyra månader upphör.

Om du erbjuds plats på någon av de förskolor du angett i din ansökan tas barnet bort från kön oavsett om du tackar ja eller nej till erbjuden plats.

Tacka ja:

  • När du har tackat ja, förväntar sig förskolan att du har ett omedelbart behov av platsen och att ditt barn kan börja sin inskolning från beslutat placeringsdatum eller i samråd med förskolans rektor. 

Tacka nej:

  • Om du tackar nej, ställs barnet i omplaceringskö och erbjuds plats när önskad plats finns tillgänglig. 

Omplaceringskö:

  • Omplacering av barn till annan förskola görs i mån av plats. Ansökan görs på särskilt blankett. Ta kontakt med rektor.

6. Lämna inkomstuppgift

När ni tackat ja till platserbjudande ska inkomstuppgift lämnas in. Det görs i samma e-tjänst som du ansökte om förskoleplats. Genom att lämna inkomstuppgift försäkrar du dig om att du betalar rätt avgift till Vilhelmina kommun.

7. Förskolan kontaktar dig om introduktion

Personalen på förskolan kontaktar dig inför barnets förskolestart. 

Uppdatera dina kontaktuppgifter

För att Vilhelmina kommun ska kunna nå dig med information som berör ert barns placering behöver du uppdatera dina kontaktuppgifter om dessa ändras. Du ändrar uppgifter i samma e-tjänst som då du ansökte om plats. Du behöver göra detta även om du också lämnar uppdaterade uppgifter direkt till förskolan.

Byte av förskola

Om du vill byta förskola görs en ny ansökan via e-tjänsten. Byte mellan två kommunala förskolor i närområdet kan normalt bara göras i augusti och i mån av plats. Om det är flera barn som vill byta eller börja i sökt förskola samtidigt är det ködatum som avgör vilket barn som först får plats. Vid byte av förskola inom Vilhelmina kommun har du inte rätt att få plats inom fyra månader.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta förskolan

Förskolans kansli:

Kansliet tar hand om ansökan till förskola, placering och avgifter samt om du har frågor om Quiculum. 

Camilla Andersson
camilla.andersson(at)vilhelmina.se
0940-140 79

Rektorer förskolan:

Rektorerna ansvarar för personaladministration, skolutveckling och ekonomi för den kommunala förskolan.

Katarina Wikström, rektor
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
katarina.wikstrom(at)vilhelmina.se
0940-140 77

Ida Ottosson, biträdande rektor 
Latikberg, Malgovik, Nästansjö, Vilhelmina
ida.ottosson(at)vilhelmina.se
0940-140 78

Anders Blomgren, rektor
Dikanäs, Saxnäs
anders.blomgren(at)vilhelmina.se 
0940-144 29