Sameföreningar

Det finns tre aktiva samiska föreningar inom kommunen; Faepmien saemien siebrie, Faepmie saavreme siebrie samt Vualtjeren Saemien Siebrie.

Faepmien saemien siebrie, Fatmomakke sameförening

Faepmien saemien siebrie är Sápmis äldsta samiska lokalförening som bildades 1904 och är därmed en historiskt viktig milstolpe i samernas organisationshistoria. Föreningen arbetar med kulturella frågor, med syfte att öka intresset och kunskapen om den samiska kulturen.

Faepmie saavreme siebrie, Fatmomakke idrottsförening

Faepmie saavreme siebrie bedriver samisk idrott - med särskild målsättning att stärka den samiska identiteten, främst hos barn och ungdomar, och främja och utveckla den samiska idrotten.

Vualtjeren saemien siebrie

Vualtjeren saemien siebries syfte är att värna och utveckla samiskt liv, språk och tradition i området. Föreningen har ett sameviste på Kyrkberget som består av kåtor, bodar och timmerhus. Vistet fungerar som en mötesplats för medlemmar men kan även bokas för guidningar för skolverksamheten eller andra grupper. Vualtjeren saemien siebrie har ca 120 medlemmar.

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940-146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga(at)vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind(at)vilhelmina.se