Språk

Vilhelmina ligger inom sydsamiskt språkområde, vilket i stora drag omfattar Västerbotten, Jämtland, delar av Härjedalen och Dalarna samt motsvarande områden på norska sidan.

Inom kommunen förekommer även nordsamiska. Under 1930-talet kom nordsamisktalande familjer till Vilhelmina-området som en följd av statens tvångsförflyttningar av nordsamiska renskötarfamiljer från Karesuandoområdet.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta minoritetshandläggare

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga(at)vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind(at)vilhelmina.se