Samebyar

En sameby är en ekonomisk och administrativ sammanslutning som regleras i rennäringslagen. Det finns 51 samebyar i Sverige inom det så kallade renskötselområdet som sträcker sig från Idre och Dalarna i söder till Könkämä och Treriksröset i norr.

Inom Vilhelmina kommun verkar två samebyar, Vilhelmina norra sameby och Vilhelmina södra sameby.

Vilhelmina norra sameby

Vilhelmina norra sameby består av 23 rennäringsföretag har sina åretruntmarker, det vill säga mark där renskötseln får bedrivas året om, inom Vilhelmina kommun medan vinterbetesmarken, där renskötsel får bedrivas 1 oktober-30 april, omfattar Åsele, Bjurholm, Nordmaling och Örnsköldsvik kommuner.

Vilhelmina södra sameby

Vilhelmina södra sameby är den sydligaste fjällsamebyn inom Västerbottens län. Samebyn består av 20 rennäringsföretag och bedriver renskötsel från konventionsområdet i nordväst och ner till Höga Kusten i öst. Samebyn har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Dorotea och Vilhelmina kommuner. Vinterbetesmarkerna omfattar Åsele, Strömsund, Sollefteå, Örnsköldsvik samt Kramfors.

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta minoritetshandläggare

Telefon:
0940-146 01

Minoritetssamordnare
Laila Daerga
laila.daerga(at)vilhelmina.se

Minoritetshandläggare
Malin Blind
malin.blind(at)vilhelmina.se