Taxor och avgifter

Miljö och byggnadsnämnden

Livsmedelskontroll

Serveringstillstånd 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §69

Taxa, försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Miljötaxa Miljötaxa Bilaga 1
Miljötaxa Bilaga 2a Miljötaxa

bilaga 2b

Samhällsbyggnad

Renhållning 2022

VA-taxa 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §66

Verksamhetsavfall

Kart- och mättjänster 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §65

Räddningstjänsten
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §67

Förskola och skola

Förskola och fritidshem

Vård och omsorg

Taxa äldreomsorgen

Övriga taxor och avgifter

Taxa allmänna handlingar, kopior, utskrifter 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §71

Taxa torgplats 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §68

Registreringslotterier 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §70

Uppdaterad den 16 januari 2023