Taxor och avgifter

Här har vi samlat information om alla våra taxor och avgifter för kommunens olika verksamheter.

Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet

Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet
Antagen av kommunfullmäktiga mars 2023

Lokaler

Simhallen 2022
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §50

Vilhelmina kyrkstad 2022
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §51

Miljö och byggnadsnämnden

Livsmedelskontroll 2024

Serveringstillstånd 2023

Taxa, försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel 202

Miljötaxa 2024
Bilaga 1
Bilaga 2

Bilaga 3 

Taxa strålskyddslagen

Samhällsbyggnadsenheten

Renhållningstaxa 2024-01-01
Utdrag renhållningstaxan 2024-01-01 lättläst
Renhållningstaxa 2024-01-01 exklusive moms
Antagen av kommunfullmäktige 2023-11-27, §132

Utdrag VA-taxa 2024 lättläst
VA-taxa 2024 exklusive moms
Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-19, §331

Kart- och mättjänster 2024
Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-19, §69

Räddningstjänsten
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §67 

Sotningstaxa och brandskyddskontrollstaxa för Vilhelmina 2024

Vård och omsorg

Taxa vård och omsorg 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, §125

Färdtjänst från och med 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-19, §71

Övriga taxor och avgifter

Taxa allmänna handlingar, kopior, utskrifter 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20

Taxa torgplats
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §68

Registreringslotterier 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §70

Taxor IT-enheten 2022
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §57

Bredband
Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, §122

Taxor inom utvecklingsenhetens verksamheter
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §52

Uppdaterad den 10 juni 2024