Taxor och avgifter

Här har vi samlat information om alla våra taxor och avgifter för kommunens olika verksamheter.

Förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet

Avgifter förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet
Antagen av kommunfullmäktiga mars 2023

Lokaler

Simhallen 2022
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §50

Vilhelmina kyrkstad 2022
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §51

Miljö och byggnadsnämnden

Livsmedelskontroll
Antagen av kommunfullmäktige 2021-12-13, §117

Serveringstillstånd 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-19

Taxa, försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel
Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, §124

Miljötaxa
Bilaga 1
Bilaga 2a
Bilaga 2b
Antagen av kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsenheten

Renhållningstaxa 2023-01-01 
Utdrag renhållningstaxa 2023-01-01 lättläst
Utdrag renhållningstaxa 2023-01-01 lättlästa verksamheter exklusive moms 
Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, §123

Renhållningstaxa 2023-08-01
Renhållningstaxa 2023-08-01 exklusive moms
Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-19, § 68

VA-taxa 2023
Utdrag VA-taxa 2023 lättläst
Utdrag VA-taxa 2023 lättläst exklusive moms
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §66

Verksamhetsavfall

Kart- och mättjänster
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §65

Räddningstjänsten
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §67 

Sotningstaxa och brandskyddskontrollstaxa för Vilhelmina 2023

Vård och omsorg

Taxa vård och omsorg 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, §125

Färdtjänst från och med 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2023-06-19, §71

Övriga taxor och avgifter

Taxa allmänna handlingar, kopior, utskrifter 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20

Taxa torgplats
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §68

Registreringslotterier 2023
Antagen av kommunfullmäktige 2022-06-20, §70

Taxor IT-enheten 2022
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §57

Bredband
Antagen av kommunfullmäktige 2022-12-19, §122

Taxor inom utvecklingsenhetens verksamheter
Antagen av kommunfullmäktige 2021-06-14, §52

Uppdaterad den 23 oktober 2023