Politik, möten och protokoll

Dina möjligheter att påverka finns genom insyn och kunskap, direktkontakt och naturligtvis deltagande i val.

Kommunen styrs av politiker som röstas fram av kommunens medborgare i valet vart fjärde år. De anställda inom kommunen arbetar med att ta fram underlag till politikerna, samt genomföra de beslut som tas. 

Du kan kontakta kommunens politiker eller tjänstemän och göra dina åsikter hörda. Möjligheterna att påverka är flera och du kan besöka kommunfullmäktiges möten, öppna sammanträden och utnyttja allmänhetens frågestund. 

 

 

Uppdaterad den 10 juni 2024

Kontakta kommun och politik

Kansli
0940-140 60

Kommunchef
Karl-Johan Ottosson
0940-146 19
kjo(at)vilhelmina.se

Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande
Andreas Eliasson (S)
0940-140 00
andreas.eliasson(at)vilhelmina.se

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se