Valnämnden

Valnämnden sköter de allmänna valen som sker i kommunen. Valnämnden består av fem ledamöter.

Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att utse valförrättare, vallokaler och tillhandahålla valmaterial vid allmänna val, delegatval till EU-parlamentet samt eventuella folkomröstningar.

Valnämnden sköter sina uppgifter i nära samarbete med Länsstyrelsen. 

Ledamöter: 
Petra Jonsson (KD), vice ordförande
Rune Hagström (SD)
Ewa Hed (S), ordförande
Nimer Iglesias (S)
Marita Stinnerbom (C) 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta Valnämnden

Ordförande
Ewa Hed (S)
ewa.hed(at)vilhelmina.se

Vice ordförande
Petra Jonsson (KD)
petra.jonsson(at)vilhelmina.se