Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ansvara för detaljfrågor för verksamheterna.

Nämnden svarar för myndighetsutövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen, annan speciallagstiftning samt de förordningar och föreskrifter som stöds av dessa lagar. Ärenden bereds (utreds, granskas, analyseras) av nämndens tillhörande förvaltningar innan de tas upp till beslut i Miljö- och byggnadsnämnden.

Ledamöter 2022-2026

Miljö och byggnadsnämnden har fem ledamöter och fem ersättare som väljs av fullmäktige. 

Ordinarie: 

Ewa Larsson (KD), vice ordförande
Kenneth Jacobsson (PA)
Gustaf Gustafsson (M), andre vice ordförande
Mikael Danielsson (S)
Ann-Kristin Norman (S), ordförande

Ersättare: 

Rune Hagström (SD)
Roger Jönsson (KD)
Michael Haglund (C)
Tony Mannelqvist (S)
Nimer Iglesias (S)

Sammanträdesdatum 2024

Ärendeberedning

31 januari
17 april
18 september
6 november

Nämnd

14 mars
16 maj
12-13 juni (besiktningsresa onsdag)
22 augusti
10 oktober
12 december

Föredragningslista

Föredragningslista och handlingar till ärendena finns på nämndens kansli.

Har du frågor kring sammanträden eller ärenden som ska behandlas kan du vända dig till miljö- och byggnadsnämndens sekreterare via kommunens växel 0940-140 00. 

Protokollet förvaras på miljö- och byggnadsnämndens kansli.

 

 

Uppdaterad den 2 januari 2024

Kontakta miljö- och byggnadsnämnden

Ordförande
Ann-Kristin Norman (S)
annkristin.norman(at)vilhelmina.se

Vice ordförande
Ewa Larsson (KD)
ewa.larsson(at)vilhelmina.se 

Andre vice ordförande
Gustaf Gustafsson (M)
gustaf.gustafsson(at)vilhelmina.se

Nämndsekreterare
0940-140 84

mbn(at)vilhelmina.se

Telefontider:
Måndag-fredag: 9.30-12.00