Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas de stora övergripande besluten om den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige är att likna med att vara kommunens riksdag. På samma sätt kan man säga att kommunstyrelsen är kommunens regering. Kommunfullmäktige styr också verksamheten genom att utse ledamöter i olika facknämnder och bolag.

Sedan valet 2022 ser mandatfördelningen i kommunfullmäktige ut som följande:

Socialdemokraterna - 8 mandat
Kristdemokraterna - 6 mandat
Centerpartiet - 3 mandat
Vänsterpartiet - 3 mandat
Sverigedemokraterna - 3 mandat
Politiskt alternativ - 2 mandat
Moderaterna - 2 mandat

Totalt:
27 mandat

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom(at)vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Bäckström (S)
maria.backstrom(at)vilhelmina.se