Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktiges sammanträdesplan under 2024. Om inget annat anges äger fullmäktiges sammanträden rum i Östgården, Folkets hus, Vilhelmina.

4 mars
13 maj
24 juni
14 oktober
9 december

Uppdaterad den 2 januari 2024

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom(at)vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Bäckström (S)
maria.backstrom(at)vilhelmina.se