Webbsändningar kommunfullmäktige

Alla sammanträden av kommunfullmäktige webbsänds via vår hemsida vilhelmina.se.

Med anledning av lagen om digital tillgänglighet har Vilhelmina kommunfullmäktige beslutat att göra ändringar kring hur webbsändningarna på hemsidan lagras. Numera finns ett krav på att sändningarna ska textas om de ska sparas på hemsidan, en resurs som i dagsläget inte finns. Därför kommer sändningarna ligga uppe för visning under två veckor efter direktsändning av kommunfullmäktige, och därefter plockas ned.

Sändningarna är fortsatt offentlig handling och sparas på andra sätt inom kommunkansliet.

Uppdaterad den 8 juli 2024

Kontakta kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se

1:e vice ordförande
Marita Stinnerbom (C)
marita.stinnerbom(at)vilhelmina.se

2:e vice ordförande 
Maria Bäckström (S)
maria.backstrom(at)vilhelmina.se