Demokratiberedningen

Efter valet 2022, beslutade kommunfullmäktige om att inrätta Demokratiberedningen. Den ska bistå fullmäktige med underlag för att stärka och samordna det övergripande demokratiarbetet och för att utveckla medborgar- och brukarinflytandet.

Demokratiberedningen ska också arbeta med att utveckla mål och visioner i Vilhelmina kommun. Hösten 2023 ska fullmäktige besluta om en uppdragsbeskrivning med närmare instruktioner om vad beredningen ska arbeta med under det kommande året.

I Demokratiberedningen ingår en ledamot från varje parti med representation i fullmäktige. Till ledamöter i beredningen har fullmäktige utsett följande personer.

K G Abramsson (S), ordförande

Eva Larsson (KD), vice ordförande

Annika Andersson (C)

Rune Andersson (V)

Eric Axelsson (SD)

Gustaf Gustafsson (M)

Anna-Leena Danielsson  (PA)

Uppdaterad den 16 februari 2024