Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Styrelsen fungerar också som kommunens "regering" och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Kommunstyrelsens viktigaste uppgifter är följande:

  • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.
  • Utveckling av den lokala demokratin.
  • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
  • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik.
  • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs i alla kommunala verksamheter.
  • Samordna frågor som rör de kommunala bolagen. 
  • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen.
  • Verka för kretsloppstänkande och god miljö.
  • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta kommunstyrelsen

Ordförande
Andreas Eliasson (S) 
andreas.eliasson(at)vilhelmina.se

Vice ordförande
Max Fredriksson (KD)
max.fredriksson(at)vilhelmina.se

Andre vice ordförande
Lennart Fjellman
lennart.fjellman(at)vilhelmina.se

Kansli
0940-140 60
info(at)vilhelmina.se