Förvaltning och verksamheter

Vilhelmina kommun har en förvaltning och är organiserad i verksamhetsområden som ansvarar för olika delar av den kommunala förvaltningen.

Miljö- och byggnadsnämnden är en kommunal förvaltning och styrs av politiker valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen har tre utskott: Allmänna utskottet, socialutskottet och utbildnings- och arbetsmarknadsutskottet. I dessa utskott sitter politiker som är valda av kommunstyrelsen.

Varje verksamhet tillhör ett politiskt utskott som i sin tur ligger under kommunstyrelsen. Det är tjänstepersonerna på verksamheter som i sitt dagliga arbete utför de politiskt tagna besluten.

 

 

Uppdaterad den 20 december 2022