Upphandling och inköp i Vilhelmina kommun

Offentliga upphandlingar annonseras på e-avrop. Klicka på nedanstående länk för att komma till E-avrop för Vilhelmina kommun.

Vilhelmina kommun ska vara en pålitlig och trovärdig aktör på den offentliga och privata marknaden. Vi har som offentlig organisation ett ansvar gentemot våra medborgare att nyttja våra ekonomiska resurser på bästa sätt samt driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Medborgarnas skattepengar ska användas med förnuft och vi ska tillsammans med näringslivet lägga grunden för ekonomisk tillväxt, social trivsel och ekologisk hållbarhet både lokalt och regionalt.

Den kommunala upphandlingens roll i kedjan är att samordna inköp, sänka kommunens utgifter och kvalitetssäkra hela processen från behovsanalys till avtalsföljsamhet.

E-avrop Vilhelmina

E-avrop VIFAB

Uppdaterad den 29 november 2022