Kommunala föreskrifter

Här kan du ta del av de kommunala föreskrifterna för Vilhelmina kommun.

Registerförteckning för planer och policys

ABVA för Vilhelmina kommun

Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten och avloppsanläggningar
i Vilhelmina kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-19.

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, ABVA

Lokala föreskrifter för Vilhelmina kommun för att skydda människors hälsa och miljö

Antagen av kommunfullmäktige 2003-04-28.

Lokala föreskrifter för miljö och hälsa

Renhållningsordningen

Avfallsplanen berättar hur vi ska arbeta för att minska avfallsmängderna samt öka återbruket och återvinningen inom både den kommunala organisationen och i samhället.

Föreskrifterna berättar för dig som fastighetsägare, och hyresgäst, om hur avfallet ska sorteras och hanteras samt information om dispenser och undantag från renhållningskravet.

Avfallsplan revidering antagen 2023 06 19

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning antagen 2022 12 19

Bilaga 2 Uppföljning av nuvarande avfallsplan antagen 2022 12 19

Bilaga 3 Nedlagda Deponier antagen 2022 12 19

Bilaga 4 Framtagningsprocess antagen 2022 12 19

Bilaga 5 MKB antagen 2022 12 19

Föreskrifter om avfallshantering för Vilhelmina kommun, revidering antagen 2023-11-27

Allmänna kommunala ordningsföreskrifter för Vilhelmina kommun

Antagna av kommunfullmäktige 2021-12-13, senast reviderad 2022-06-20

Ordningsföreskrift

Kartor

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina