1. Kallelse KFM 221219
 2. Kf 221219 Bilaga 1 Avfallsplan
 3. Kf 221219 Bilaga 1 Förslag Till Handlingsprogram För Förebyggande Verksamhet Och Räddningstjänst
 4. Kf 221219 Bilaga 1 Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi I Västerbotten
 5. Kf 221219 Bilaga 1 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Politiskt Alternativ
 6. Kf 221219 Bilaga 1 Revidering Av Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi I Västerbotten
 7. Kf 221219 Bilaga 2 Avfallsplan
 8. Kf 221219 Bilaga 2 Förslag Till Handlingsprogram För Förebyggande Verksamhet Och Räddningstjänst
 9. Kf 221219 Bilaga 2 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Centerpartiet
 10. Kf 221219 Bilaga 2 Revidering Av Länsgemensam Hjälpmedelsstrategi I Västerbotten
 11. Kf 221219 Bilaga 3 Avfallsplan
 12. Kf 221219 Bilaga 3 Förslag Till Handlingsprogram För Förebyggande Verksamhet Och Räddningstjänst Sammanställning Remissvar
 13. Kf 221219 Bilaga 3 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Feministiskt Initiativ
 14. Kf 221219 Bilaga 4 Avfallsplan
 15. Kf 221219 Bilaga 4 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Socialdemokraterna
 16. Kf 221219 Bilaga 5 Avfallsplan
 17. Kf 221219 Bilaga 5 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Sverigedemokraterna
 18. Kf 221219 Bilaga 6 Avfallsplan
 19. Kf 221219 Bilaga 6 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Vänsterpartiet
 20. Kf 221219 Bilaga 7 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Kristdemokraterna
 21. Kf 221219 Bilaga 8 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Moderaterna
 22. Kf 221219 Bilaga Avfallsplan Avfallsplan
 23. Kf 221219 Bilaga Avfallsplan Förslag Beslut
 24. Kf 221219 Bilaga Begäran Om Tilläggsanslag För Malgomajskolan
 25. Kf 221219 Bilaga Budget 2023
 26. Kf 221219 Bilaga Delarsrapport 2022 Miljö Och Byggnadsnämnden
 27. Kf 221219 Bilaga Delårsrapport 2022 Kommunstyrelsen
 28. Kf 221219 Bilaga Delårsrapport 2022 Protokoll SN
 29. Kf 221219 Bilaga Delårsrapport 2022 Revisionsrapport
 30. Kf 221219 Bilaga Delårsrapport 2022 Socialnämnden
 31. Kf 221219 Bilaga Delårsrapport 2022 Utbildningsnämnden
 32. Kf 221219 Bilaga Delårsrapport 2022 Vilhelmina Kommun
 33. Kf 221219 Bilaga Delårsrapport Kommunalförbundet Lystkom Per 2022 06 30
 34. Kf 221219 Bilaga Fullmakt För Upphandling Av Undersökningstjänst För Nationella Brukarundersökningar
 35. Kf 221219 Bilaga Förslag Till Ändring I Taxa För Tobak, E Cigaretter Och Påfyllnadsbehållare..
 36. Kf 221219 Bilaga Informationssäkerhetspolicy
 37. Kf 221219 Bilaga Medborgarförslag Barnperspektivet I Offentlig Miljö
 38. Kf 221219 Bilaga Medborgarförslag Gällande Föreningslokal I Malgovik
 39. Kf 221219 Bilaga Medborgarförslag Rörande Förvaltning Och Avverkning Av Vår Kommunala Skog
 40. Kf 221219 Bilaga Medborgarförslag Rörande Förvaltning Och Avverkninga Av Vår Kommunala Skog
 41. Kf 221219 Bilaga Motion Drägliga Temperaturer För Våra Äldre
 42. Kf 221219 Bilaga Motion Gratis Avropsstyrd Linje För Skolelever
 43. Kf 221219 Bilaga Motion Gratis Styrketräning För Seniorer
 44. Kf 221219 Bilaga Motion Kostnadsfria Mensskydd I Vilhelmina Kommun Till Elever I Grund Och Gymnasieskola
 45. Kf 221219 Bilaga Motion Om Avbrytande Av Bolagsbildning För Vatten Avlopp Och Renhållning
 46. Kf 221219 Bilaga Motion Språkkompetens För Social Trygghet I Kommunens Verksamhet
 47. Kf 221219 Bilaga Ny Förbundsordning Samordningsförbundet Södra Lappland
 48. Kf 221219 Bilaga Renhållningstaxa 2023
 49. Kf 221219 Bilaga Riktlinjer God Ekonomisk Hushållning
 50. Kf 221219 Bilaga Sammanträdesplan 2023
 51. Kf 221219 Bilaga Taxejustering Bredband
 52. Kf 221219 Bilaga Taxor Och Avgifter Inom Vård Och Omsorg År 2023
 53. Kf 221219 Bilaga Uppdaterad Förbundsordning Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr
 54. ÅÄÖÅÄÖÅÄÖ