1. Kallelse KFM 230619
 2. Kf230522 Bilaga 2 Årsredovisning 2022 För Kommunalförbundet Lystkom
 3. Kf230619 Bilaga 1 Ansvarsfrihet För År 2022 Samordningsförbundet Södra Lappland
 4. Kf230619 Bilaga 1 Avfallsplan Revidering
 5. Kf230619 Bilaga 1 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 6. Kf230619 Bilaga 1 Föreskrifter Om Avfallshantering Vilhelmina Kommun
 7. Kf230619 Bilaga 1 Förslag Till Ny Va Taxa 2024
 8. Kf230619 Bilaga 1 Taxa Allmänna Handlingar, Kopior, Utskrifter M.M. 2024
 9. Kf230619 Bilaga 1 Taxa För Prövning Och Tillsyn Inom Miljöbalkens Område
 10. Kf230619 Bilaga 1 Årsredovisning 2022 För Kommunalförbundet Lystkom
 11. Kf230619 Bilaga 10 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 12. Kf230619 Bilaga 11 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 13. Kf230619 Bilaga 12 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 14. Kf230619 Bilaga 2 Ansvarsfrihet För År 2022 Samordningsförundet Södra Lappland
 15. Kf230619 Bilaga 2 Avfallsplan Revidering
 16. Kf230619 Bilaga 2 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 17. Kf230619 Bilaga 2 Föreskrifter Om Avfallshantering Vilhelmina Kommun
 18. Kf230619 Bilaga 2 Förslag Till Ny Va Taxa 2024
 19. Kf230619 Bilaga 2 Taxa Allmänna Handlingar, Kopior, Utskrifter M.M. 2024
 20. Kf230619 Bilaga 2 Taxa För Prövning Och Tillsyn Inom Miljöbalkens Område
 21. Kf230619 Bilaga 3 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 22. Kf230619 Bilaga 3 Föreskrifter Om Avfallshantering Vilhelmina Kommun MBN
 23. Kf230619 Bilaga 3 Förslag Till Ny Va Taxa 2024
 24. Kf230619 Bilaga 3 Taxa För Prövning Och Tillsyn Inom Miljöbalkens Område
 25. Kf230619 Bilaga 4 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 26. Kf230619 Bilaga 4 Taxa För Prövning Och Tillsyn Inom Miljöbalkens Område
 27. Kf230619 Bilaga 5 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 28. Kf230619 Bilaga 6 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 29. Kf230619 Bilaga 7 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 30. Kf230619 Bilaga 8 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 31. Kf230619 Bilaga 9 Detaljplan Kittelfjäll 1 8 Mfl
 32. Kf230619 Bilaga Ansvarsfrihet För År 2022 Kommunalförbundet Partnerskap Inland Akademi Norr
 33. Kf230619 Bilaga Avgift Registreringslotterier 2024
 34. Kf230619 Bilaga Budget 2024 Remissvar C
 35. Kf230619 Bilaga Budget 2024 Remissvar KD Ny
 36. Kf230619 Bilaga Budget 2024 Remissvar M
 37. Kf230619 Bilaga Budget 2024 Remissvar PA
 38. Kf230619 Bilaga Budget 2024 Remissvar S Ny
 39. Kf230619 Bilaga Budget 2024 Remissvar SD
 40. Kf230619 Bilaga Budget 2024 Remissvar V
 41. Kf230619 Bilaga Färdplan Nära Vård 2030 I Västerbotten
 42. Kf230619 Bilaga Förseningsavgifter Vilhelmina Folkbibliotek
 43. Kf230619 Bilaga Förslag Till Ny Taxa Gällande Kart Och Mättjänster
 44. Kf230619 Bilaga Förslag Till Taxor Räddningstjänsten
 45. Kf230619 Bilaga Höjning Av Timavgifter
 46. Kf230619 Bilaga Interpellation Nu Är Det Dags Att Aktualisera Vilhelmina Kommuns Gröna Översiktsplan
 47. Kf230619 Bilaga Medborgarförslag Skydda Den Biologiska Mångfalden I Delar Av Vilhelmina Kommuns Skogar
 48. Kf230619 Bilaga Motion Fortsätt Processen Med Förändrad Detaljplan På Fastigheten Saxnäs 1 16 (Rävlyan) Nu
 49. Kf230619 Bilaga Motion Om Avbrytande Av Bolagsbildning För Vatten Avlopp Och Renhållning
 50. Kf230619 Bilaga Taxa Enligt Strålskyddslagen
 51. Kf230619 Bilaga Taxa För Tillämpning Av Alkohollagen (2010 1622)
 52. Kf230619 Bilaga Uppföljning Av Lokal ANDTS Strategi Med Policy Och Handlingsplan
 53. Kf230619 Bilaga Val Av Nämndemän
 54. Kf230619 Bilaga Ändring Av Taxa För Färdtjänst