1. Kallelse KFM 231009
 2. Kf231009 Bilaga 1 Minskning Av Programutbud Södra Lapplands Gymnasieförbund
 3. Kf231009 Bilaga 1 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Moderaterna
 4. Kf231009 Bilaga 2 Minskning Av Programutbud Södra Lapplands Gymnasieförbund
 5. Kf231009 Bilaga 2 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Kristdemokraterna
 6. Kf231009 Bilaga 3 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Politiskt Alternativ
 7. Kf231009 Bilaga 4 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Vänsterpartiet
 8. Kf231009 Bilaga 5 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Centerpartiet
 9. Kf231009 Bilaga 6 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Sverigedemokraterna
 10. Kf231009 Bilaga 7 Redovisning Av Kommunalt Partistöd Socialdemokraterna
 11. Kf231009 Bilaga Internkontrollplan 2023
 12. Kf231009 Bilaga Medborgarförslag Ett Hospice Behöv Även I Södra Lappland
 13. Kf231009 Bilaga Medborgarförslag Gällande Anskaffning Av Språklärare
 14. Kf231009 Bilaga Medborgarförslag Om Barnperspektivet I Offentlig Miljö
 15. Kf231009 Bilaga Motion Drägliga Temperaturer För Våra Äldre
 16. Kf231009 Bilaga Motion Genomför En Fokusinriktning På Svensk Demokratis Grundpelare Inom Gymnasieskolan
 17. Kf231009 Bilaga Motion Gratis Avropsstyrd Linje För Skolelever
 18. Kf231009 Bilaga Motion Kultur Och Fritidsturen Gratis Avropsstyrd Linje
 19. Kf231009 Bilaga Motion Sänkt Hastighet I Bostadsområde
 20. Kf231009 Bilaga Motion Ökad Trygghet Med Fler Hjärtstartare
 21. Kf231009 Bilaga Svar Interpellation Nu Är Det Dags Att Aktualisera Vilhelmina Kommuns Gröna Översiktsplan
 22. Kf231009 Bilaga Uppdragsbeskrivning Demokratiberedning