1. Kallelse KFM 230313
 2. Kf 230313 Bilaga 1 Begäran Om Ändrad Borgen, Inlandsbanan AB
 3. Kf 230313 Bilaga 1 Likvidation Regionförbundet Västerbottens Län
 4. Kf 230313 Bilaga 1 Motion Kostnadsfria Mensskydd I Vilhelmina Kommun Till Elever I Grund Och Gymnasieskola
 5. Kf 230313 Bilaga 1 Motion Om Gratis Mellanmål Till Elever I Förskoleklass Till Årskurs 6
 6. Kf 230313 Bilaga 1 Revidering Av Taxor Och Tillämpningsregler För Förskola, Fritidshem Och Pedagogisk Verksamhet
 7. Kf 230313 Bilaga 1 Utvärdering Av Näringslivsstrategi KS 210527 Beslut
 8. Kf 230313 Bilaga 2 Likvidation Regionförbundet Västerbottens Län
 9. Kf 230313 Bilaga 2 Motion Kostnadsfria Mensskydd I Vilhelmina Kommun Till Elever I Grund Och Gymnasieskola
 10. Kf 230313 Bilaga 2 Motion Om Gratis Mellanmål Till Elever I Förskoleklass Till Årskurs 6
 11. Kf 230313 Bilaga 2 Revidering Av Taxor Och Tillämpningsregler För Förskola, Fritidshem Och Pedagogisk Verksamhet
 12. Kf 230313 Bilaga 2 Utvärdering Av Näringslivsstrategin KS 221129 Beslut Infrastruktursatsningar
 13. Kf 230313 Bilaga 3 Likvidation Regionförbundet Västerbottens Län
 14. Kf 230313 Bilaga 3 Utvärdering Av Näringslivsstrategin Avsiktsförklaring Västerbotten Experience
 15. Kf 230313 Bilaga 4 Likvidation Regionförbundet Västerbottens Län
 16. Kf 230313 Bilaga 4 Utvärdering Av Näringslivsstrategin Översikt Möten 2022
 17. Kf 230313 Bilaga 5 Likvidation Regionförbundet Västerbottens Län
 18. Kf 230313 Bilaga 5 Utvärdering Av Näringslivsstrategin Bredband
 19. Kf 230313 Bilaga 6 Likvidation Regionförbundet Västerbottens Län
 20. Kf 230313 Bilaga 6 Utvärdering Av Näringslivsstrategin Rapport
 21. Kf 230313 Bilaga Begäran Om Kapitaltäckningsgaranti South Lapland Airport AB
 22. Kf 230313 Bilaga Hyreshöjning För Vilhelmina Kommuns Äldreboenden
 23. Kf 230313 Bilaga Höjning Av Justeringsfaktor (N Faktor) Gällande Strandskyddsdispens I Plan Och Bygglovstaxan
 24. Kf 230313 Bilaga Interpellation Varför Behandlar Kommunen Sina Elever Som Åker Skolskjuts Olika
 25. Kf 230313 Bilaga Medborgarförslag Gällande Anskaffning Av Språklärare
 26. Kf 230313 Bilaga Medborgarförslag Skydda Den Biologiska Mångfalden I Delar Av Vilhelmina Kommuns Skogar
 27. Kf 230313 Bilaga Motion Nästansjö Skola Som F 3 Byskola Och Resursskola
 28. Kf 230313 Bilaga Taxor Och Avgifter Vid Start Av Förskola Och Fritidshem
 29. Kf 230313 Medborgarförslag Gällande Anskaffning Av Språklärare
 30. Kf 230313 Ärendelista