1. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vilhelmina kommun, antagna 2022-05-16 §46
 2. Kallelse KFM 220516
 3. Kfm 220516 Bilaga 1 Bolagisering Av Avgiftskollektivet
 4. Kfm 220516 Bilaga 1 Förbundsordning Södra Lapplands Gymnasieförbund
 5. Kfm 220516 Bilaga 1 Revidering Av Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter För Vilhelmina Kommun
 6. Kfm 220516 Bilaga 1 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige
 7. Kfm 220516 Bilaga 1 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Lystkom
 8. Kfm 220516 Bilaga 1 Årsredovisning 2021 Vilhelmina Kommun
 9. Kfm 220516 Bilaga 2 Bolagisering Av Avgiftskollektivet
 10. Kfm 220516 Bilaga 2 Förbundsordning Södra Lapplands Gymnasieförbund
 11. Kfm 220516 Bilaga 2 Revidering Av Allmänna Lokala Ordningsföreskrifter För Vilhelmina Kommun
 12. Kfm 220516 Bilaga 2 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige
 13. Kfm 220516 bilaga 2 Årsredovisning 2021 Kommunalförbundet Lystkom
 14. Kfm 220516 Bilaga 2 Årsredovisning 2021 Vilhelmina Kommun SN
 15. Kfm 220516 Bilaga 3 Bolagisering Av Avgiftskollektivet
 16. Kfm 220516 Bilaga 3 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige
 17. Kfm 220516 Bilaga 3 Årsredovisning 2021 Vilhelmina Kommun MBN
 18. Kfm 220516 Bilaga 4 Bolagisering Av Avgiftskollektivet
 19. Kfm 220516 Bilaga 4 Årsredovisning 2021 Vilhelmina Kommun UBN
 20. Kfm 220516 Bilaga 5 Bolagisering Av Avgiftkollektivet
 21. Kfm 220516 Bilaga 5 Årsredovisning 2021 Vilhelmina Kommun KS
 22. Kfm 220516 Bilaga 6 Årsredovisning 2021 Skogssällskapet
 23. Kfm 220516 Bilaga Interpellation Anmälan Till IVO Om Brister I Äldreomsorgen
 24. Kfm 220516 Bilaga Medborgarförslag Gällande Föreningslokal I Malgovik
 25. Kfm 220516 Bilaga Motion Om Gratis Mellanmål Till Elever Från Förskoleklass Till Årskurs 6
 26. Kfm 220516 Bilaga Resepolicy