1. Kallelse KFM 240624
 2. Kf240304 Bilaga 1 Stadegeändring Emma Ricklunds Stiftelse
 3. Kf240304 Bilaga 2 Stadegeändring Emma Ricklunds Stiftelse
 4. Kf240624 Beslut Från KS Remiss Jakt Och Fiske I Renbetesland
 5. Kf240624 Bilaga 1 Ansvarsfrihet För År 2023 Akademi Norr
 6. Kf240624 Bilaga 1 Ansvarsfrihet För År 2023 För Samordningsförbundet Södra Lappland
 7. Kf240624 Bilaga 1 Delårsrapport April 2024 Vilhelmina Kommun
 8. Kf240624 Bilaga 1 Inriktningsbeslut Omställning Till Biståndsbedömda Trygghetsboende
 9. Kf240624 Bilaga 1 Remiss Av Delbetänkandet Jakt Och Fiske.. Remissvar PA
 10. Kf240624 Bilaga 1 Revidering Av Taxa För Serveringstillstånd 2024
 11. Kf240624 Bilaga 1 Taxor IT Enheten 2025
 12. Kf240624 Bilaga 1 Taxor Och Avgifter Inom Vård Och Omsorg 2024 07 01
 13. Kf240624 Bilaga 1 Taxor Räddningstjänsten 2025
 14. Kf240624 Bilaga 1 VA Taxa 2025
 15. Kf240624 Bilaga 1 Vakansutredning Och Konsekvenser Vilhelmina Bostäder AB
 16. Kf240624 Bilaga 1 Verksamhetserättelse 2023 Överförmyndarnämnden I Södra Lappland
 17. Kf240624 Bilaga 1 Vilhelmina Kommuns Plan För Agerande Vid Kärnteknisk Olycka
 18. Kf240624 Bilaga 1 Årsredovisning 2023 För Kommunalförbundet Lystkom
 19. Kf240624 Bilaga 1 Årsredovisning 2023 Södra Lapplands Gymnasieförbund
 20. Kf240624 Bilaga 2 Ansvarsfrihet För År 2023 Akademi Norr
 21. Kf240624 Bilaga 2 Ansvarsfrihet För År 2023 För Samordningsförbundet Södra Lappland
 22. Kf240624 Bilaga 2 Delårsrapport April 2024 Vilhelmina Kommun MBN
 23. Kf240624 Bilaga 2 Inriktningsbeslut Omställning Till Biståndsbedömda Trygghetsboende
 24. Kf240624 Bilaga 2 Remiss Av Delbetänkandet Jakt Och Fiske.. Remissvar M
 25. Kf240624 Bilaga 2 Revidering Av Taxa För Serveringstillstånd 2024
 26. Kf240624 Bilaga 2 Taxor IT Enheten 2025
 27. Kf240624 Bilaga 2 Taxor Och Avgifter Inom Vård Och Omsorg 2024 07 01
 28. Kf240624 Bilaga 2 Taxor Räddningstjänst 2025 (1)
 29. Kf240624 Bilaga 2 VA Taxa 2025
 30. Kf240624 Bilaga 2 Vakansutredning Och Konsekvenser Vilhelmina Bostäder AB
 31. Kf240624 Bilaga 2 Verksamhetsberättelse 2023 Överförmyndarnämnden I Södra Lappland Grundläggande Granskning ÖFN Vilhelmina 23
 32. Kf240624 Bilaga 2 Vilhelmina Kommuns Plan För Agerande Vid Kärnteknisk Olycka
 33. Kf240624 Bilaga 2 Årsredovisning 2023 För Kommunalförbundet Lystkom
 34. Kf240624 Bilaga 2 Årsredovisning 2023 För SLG Granskning Av Årsredovisning 2023 Södra Lapplands Gymnasieförbund
 35. Kf240624 Bilaga 3 Ansvarsfrihet För År 2023 Akademi Norr
 36. Kf240624 Bilaga 3 Ansvarsfrihet För År 2023 För Samordningsförbundet Södra Lappland
 37. Kf240624 Bilaga 3 Delårsrapport April 2024 Kommunstyrelsen
 38. Kf240624 Bilaga 3 Inriktningsbeslut Omställning Till Biståndsbedömda Trygghetsboenden
 39. Kf240624 Bilaga 3 Remiss Av Delbetänkandet Jakt Och Fiske.. Remissvar SD
 40. Kf240624 Bilaga 3 VA Taxa 2025
 41. Kf240624 Bilaga 3 Vakansutredning Och Konsekvenser Vilhelmina Bostäder AB
 42. Kf240624 Bilaga 3 Årsredovisning 2023 För Kommunalförbundet Lystkom
 43. Kf240624 Bilaga 3 Årsredovisning 2023 För SLG Grundläggande Granskning Förbundsdirektionen SGY 23
 44. Kf240624 Bilaga 4 Ansvarsfrihet För År 2023 För Samordningsförbundet Södra Lappland
 45. Kf240624 Bilaga 4 Remiss Jakt Och Fiske Ny Handling Fr S Och KD
 46. Kf240624 Bilaga 4 Vakansutredning Och Konsekvenser Vilhelmina Bostäder AB
 47. Kf240624 Bilaga 4 Årsredovisning 2023 För SLG Rapport GEH Och Balanskrav SGY ÅR 23
 48. Kf240624 Bilaga 5 Ansvarsfrihet För År 2023 För Samordningsförbundet Södra Lappland
 49. Kf240624 Bilaga 5 Remiss Av Delbetänkandet Jakt Och Fiske I Renbetesland Förslag Till Yttrande Fr Vilhelmina Kommun
 50. Kf240624 Bilaga 5 Årsredovisning 2023 För SGL Revisorernas Redogörelse SGY 23
 51. Kf240624 Bilaga 6 Remiss Av Delbetänkandet Jakt Och Fiske I Renbetesland Med Markeringar På Förslag Till Yttrande Vilhelmina Kommun
 52. Kf240624 Bilaga 6 Årsredovisning 2023 För SLG Revisionsberättelse 23 SGY
 53. Kf240624 Bilaga 7 Remiss Av Delbetänkandet Jakt Och Fiske I Renbetesland Samiska Samrådsgruppen
 54. Kf240624 Bilaga Begäran Om Tilläggsbelopp 2024 För SLG
 55. Kf240624 Bilaga Internkontrollplan 2024
 56. Kf240624 Bilaga Motion Kultur Och Fritidsturen. Gratis Avropsstyrd Linje
 57. Kf240624 Bilaga Måltidspolicy Med Tillhörande Riktlinjer Vilhelmina Kommun
 58. Kf240624 Bilaga Plan Och Bygglovstaxa
 59. Kf240624 Bilaga Stadgeändring Emma Ricklunds Stiftelse
 60. Kf240624 Bilaga Taxa Allmänna Handlingar Kopior Utskritfter Mm 2025
 61. Kf240624 Bilaga Taxa För Kart Och Mättjänster 2025
 62. Kf240624 Bilaga Taxor Simhallen 2025
 63. Kf240624 Bilaga Undantag Från Kravet Att Tillgängliggöra Särskild Värdefulla Dataset Avgiftsfritt
 64. Kf240624 Budget 2025 Nytt Remissvar M 2024 05 24
 65. Kf240624 Budget 2025 Nytt Remissvar M 2024 05 24 (1)
 66. Kf240624 Budget 2025 Nytt Remissvar V 2024 05 25
 67. Kf240624 Budget 2025 Remissvar Budgetberättelse KD 240528
 68. Kf240624 Budget 2025 Remissvar C
 69. Kf240624 Budget 2025 Remissvar KD (1)
 70. Kf240624 Budget 2025 Remissvar PA
 71. Kf240624 Budget 2025 Remissvar S (1)
 72. Kf240624 Budget 2025 Remissvar SD
 73. Kf240624 Budget 2025 Årsplan Med Budget 2025 Samt Plan 2026 2028 S