Daglig verksamhet

Att ha ett arbete är viktigt för de flesta människor, och inte bara för att man ska tjäna pengar. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap och får en meningsfull tillvaro. Vissa människor har emellertid ett funktionshinder som gör det svårt med ett arbete på den öppna marknaden. Då är daglig verksamhet ett alternativ anpassat utifrån behov och förmåga. Daglig verksamhet bedrivs vid Jobb@

En rättighet enligt LSS

I § 1 i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) står det att personer som tillhör persongrupp 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet.

Persongrupp 1 och 2 är:

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Daglig verksamhet är inte en anställningsform men kan med fördel utformas så att den bidrar till att öka personens förutsättningar att senare få en anställning i arbetslivet. På dagcenter pågår många aktiviteter med stöd och hjälp att utveckla sina förmågor. Den kan vara förlagd till ett hus, Dagcenter (Jobb@), där det pågår många aktiviteter. Daglig verksamhet kan integreras på något annat ställe.

Verksamheten på Jobb@

På Jobb@ läggs stor vikt på begåvningsstöd i verksamheten. Det innebär att göra vardagen och miljön tillgänglig genom ett pedagogiskt arbetssätt, olika metoder och hjälpmedel.

Jobb@s verksamhets målsättning:

  • att ha ett jobb att gå till där man trivs, känner trygghet och arbetsglädje
  • att sociala kontakter knyts i det dagliga livet och att bli accepterad som jag är
  • att ta var på det man kan och ha möjlighet att utvecklas
  • att bli förstådd och accepterad
  • att ha tillgång till Alternativ Kommunikation (AKK)

Grupper och aktiviteter

Varje person tillhör en grupp på Jobb@ Där sker basaktiviteterna och där får dagen sin struktur. Dessutom deltar man i andra grupper med en bestämd aktivitet t.ex. bad, musik eller kökssysslor.
Det finns även individuella aktiviteter som att använda datorn, göra dagbok, göra något hantverk m.m. I mån av tillgång utförs även legoarbeten.

Individuella mål och behov

Alla på Jobb@ har individuella mål som är gjorda efter personens behov. Detta ligger till grund för verksamhetens utformning.

Ansökan

För att få delta i verksamheten på Jobb@ krävs först och främst att Du ansöker om detta hos Handläggarenheten för Äldre- och LSS-omsorgen som utreder och fattar beslut.

 

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta daglig verksamhet

Handläggarenheten
Telefontid 08.00-09.30

0940-141 22
0940-142 37
0940-142 54

Adress och telefonnummer till Jobb@
0940-143 27
dagcenter@vilhelmina.se

Jobb@
Tingsgatan 7
912 33 Vilhelmina

Arbetsterapeut:
0940-143 25

Områdeschef:
0940-143 28