Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få stöd och hjälp så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Här kan du läsa om vilken hjälp du kan ansöka om som stöd i ditt liv.

Så här ansöker du om stöd:

Du, din anhöriga eller företrädare ringer till Biståndshandläggarna för information om LSS.

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt genom att fylla i en ansökan om insatser.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta LSS Omsorg

Kansli:
0940-140 15

Handläggarenheten:
Telefontid måndag - torsdag, kl. 08.00-09.00
0940-140 75
handlaggarenheten(at)vilhelmina.se

Områdeschefer
Ulrica Johansson
0940-140 18
ulrica.johansson(at)vilhelmina.se

Karin Örjegren
0940-143 28
karin.orjegren(at)vilhelmina.se

Marie Edvall
0940-142 63
marie.edvall(at)vilhelmina.se