Individ- och familjeomsorg, IFO

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan IFO erbjuda stöd i olika former. Det kan handla om ekonomiskt bistånd, stöd mot missbruk i olika former eller annat som berör barn ungdomar och familjer.

Individ- och familjeomsorgens arbete styrs främst av Socialtjänstlagen, SoL.  Arbetet handlar framförallt om att stödja barn och ungdomar i deras rättighet att växa upp i trygga och goda förhållanden samt att stärka familjers levnadsvillkor.

Efter en utredning och individuell prövning kan insats beviljas såsom exempelvis kontaktperson, familjebehandling, familjehem under kortare eller längre tid. IFO har även uppgifter inom Familjerätten såsom fastställande av faderskap och vissa uppgifter i frågor om barns vårdnad, boende och umgänge samt adoption.

Inom IFO arbetar socialsekreterare och handläggare med hjälp, råd, stöd och information. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Om du önskar någon form av stöd kan du alltid göra en ansökan, oberoende av om du är under 18 år eller över 18 år. Du kan då endera ringa eller maila till IFO, kontaktuppgifter hittar du till höger. Du kan också använda vår e-tjänst som du hittar här.

 

Uppdaterad den 27 juni 2024

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo(at)vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79

Koll på soc