Hälsa och sjukvård

Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård och rehabilitering som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden, dagliga verksamheter eller hemma hos dig som har svårigheter att uppsöka hälsocentral.

Ansvaret omfattar hela dygnet för dig som är 18 år och äldre. Kommunen har också ansvar för den rehabilitering och habilitering som utförs i hemmet, inklusive förskrivning av hjälpmedel och intyg om bostadsanpassning. Om du är i behov av läkare kontaktar du din hälsocentral.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta socialtjänstens verksamhet

Kansli:
socialtjansten(at)vilhelmina.se
0940-140 17 (Telefontid: 09.00-16.00)

Socialchef:
Jenny Örnberg
jenny.ornberg(at)vilhelmina.se
0940-140 23

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79