Engagera dig!

Vill du hjälpa andra människor i Vilhelmina? Vill du hjälpa barn och unga som behöver extra stöd eller kanske ett annat hem? Gillar du ordning och redan och är intresserad av ekonomi? Gör gärna intresseanmälningar till att engagera dig som god man, kontaktperson eller familjehem.

God man 

Är du ärlig, noggrann och tycker om att hjälpa andra människor och även har ett intresse för ekonomi? Läs mer om vad det innebär att vara god man: Att vara God man.

Gör en intresseanmälan för att bli God man

Kontaktperson och kontaktfamilj 

Kontaktperson och kontaktfamilj är medmänniskor som har tid, tålamod och intresse över för andra människor och som kan finnas till hands som stöd och hjälp i olika situationer. Att kunna ge stöd och hjälp samt finnas tillgänglig för samtal och samvaro. Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson/kontaktfamilj: Kontaktperson och kontaktfamilj (vilhelmina.se) 

Familjehem 

Har du möjlighet att öppna upp ditt hem och mer stadigvarande ta emot ett barn eller en tonåring? Familjehem finns för barn och unga som under en kortare eller längre tid behöver bo i en annan familj på grund av olika svårigheter. Orsaken kan vara brister i hemmiljön eller barnets eget beteende. Läs mer om vad familjehem innebär och gör gärna en intresseanmälan: Familjehem (vilhelmina.se) 

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta Individ- och familjeomsorgen

Reception:
Telefontid 08.00-16.00
0940-140 17
ifo(at)vilhelmina.se

Enhetschef:
0940-140 21

1:e socialsekreterare:
0940 146 35

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79

Kontakta överförmyndare

Handläggare:
0940-140 48
ingela.ottosson(at)vilhelmina.se

Överförmyndare:
overformyndaren(at)vilhelmina.se