Anhörig

Att vara anhörig till en person som inte kan klara att tillgodose sina behov på egen hand kan vara en tillvaro fylld av glädje och mening. Att vara anhörig kan även kännas ensamt och oroligt.

Du som hjälper och stödjer till exempel make, maka, förälder, barn, släkting, vän eller granne kan behöva ta emot stöd i olika former.

Vid önskan om stöd eller vägledning är du välkommen att ta kontakt med Jenny Örnberg på telefon 0940-140 23 eller jenny.ornberg@vilhelmina.se. 

Du kan även läsa om att vara anhörig i Anhörighandboken, en webbplats som tar upp olika aspekter av olika situationer som man kan möta. 

Uppdaterad den 26 juni 2024