Äldre

Som senior i Vilhelmina kommun ska du kunna känna dig trygg. Därför finns flera stödinsatser som du kan söka hos handläggarenheten på kommunen.

Det finns många olika typer av stöd som du som äldre kan få. För dig som inte längre klarar av att bo hemma finns våra äldreboenden, serviceboende eller hemtjänsten som utgår från flera orter i kommunen. Det är kommunen som ansvarar för alla äldreboenden och för hemtjänsten.

Taxa för äldreomsorgen

Sedan hösten 2018 finns ett nybyggt trygghetsboende i centrala Vilhelmina vid namn Solskensgården, där du som är över 70 år och inte längre känner dig trygg i hemmet kan få en ny tillvaro med social gemenskap och nära till stöd och omsorg.

Uppdaterad den 26 juni 2024

Kontakta socialtjänstens verksamhet

Kansli:
socialtjansten(at)vilhelmina.se
0940-140 17 (Telefontid: 09.00-16.00)

Socialchef:
Jenny Örnberg
jenny.ornberg(at)vilhelmina.se
0940-140 23

Växel:
0940-140 00

Fax, socialtjänsten:
010-150 90 79