1. Kallelse KFM 240513
 2. Kf240513 Bilaga 1 Bostadsförsörjningsplan
 3. Kf240513 Bilaga 1 Planeringsstrategi, Översiktsplanering
 4. Kf240513 Bilaga 1 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige Revisionsberättelse Vilhelmina 2023
 5. Kf240513 Bilaga 2 Bostadsförsörjningsplan
 6. Kf240513 Bilaga 2 Planeringsstrategi, Översiktsplanering
 7. Kf240513 Bilaga 2 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige Granskning Av Årsredovisning 2023 Vilhelmina
 8. Kf240513 Bilaga 3 Planeringsstrategi, Översiktsplanering
 9. Kf240513 Bilaga 3 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige Revisorernas Redogörelse Vilhelmina 23
 10. Kf240513 Bilaga 4 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige Rapport GEH ÅR 23 VILH
 11. Kf240513 Bilaga 5 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige Grundläggande Granskning Miljö Och Byggnadsnämnden Vilhelmina 23
 12. Kf240513 Bilaga 6 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige Grundläggande Granskning Kommunstyrelsen Vilhelmina 23
 13. Kf240513 Bilaga 7 Revisorernas Rapport Till Fullmäktige Grundläggande Granskning Demokratiberedningen Vilhelmina 23
 14. Kf240513 Bilaga Inköpspolicy
 15. Kf240513 Bilaga Interpellation Demokratiberedningen Och Dess Finansiering
 16. Kf240513 Bilaga Interpellation IT Säkerhet I Vilhelmina Kommun
 17. Kf240513 Bilaga Interpellation Södra Lapplands Gymnasieförbunds (SLG S) Nedläggning Av Transportinriktningen
 18. Kf240513 Bilaga Medborgarförslag Starta Upp Fler Idrottsföreningar
 19. Kf240513 Bilaga Motion ADHD Box
 20. Kf240513 Bilaga Samverkan Södra Lapplands Gymnasieförbund Och Näringslivet
 21. Kf240513 Bilaga Svar Interpellation Demokratiberedningen Och Dess Finansiering
 22. Kf240513 Bilaga Svar Interpellation IT Säkerheten I Vilhelmina Kommun
 23. Kf240513 Bilaga Svar Interpellation Konsultationsordning
 24. Kf240513 Bilaga Svar Interpellation Södra Lapplands Gymnasieförbunds (Slgs) Nedläggning Av Transportinriktningen
 25. Kf240513 Bilaga Underrättelse Om Förväntat Underskott Södra Lapplands Gymnasieförbund
 26. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun KS
 27. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun MBN
 28. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun Skogssällskapet
 29. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun SLAAB, Ink 240402 Bil 1
 30. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun SLAAB, Ink240402 Bil 2
 31. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun SLAAB, Ink240402 Bil 3
 32. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun VIBO
 33. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun VIFAB
 34. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun Årsredovisning
 35. Kf240513 Bilaga Årsredovisning 2023 Vilhelmina Kommun Ärendebeskrivning