POSOM - beredskap för psykosocialt omhändertagande

I Vilhelmina kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, polisen, sjukvården och Svenska Kyrkan.

Uppdaterad den 15 maj 2018

Kontakta POSOM

För mer information kontakta:
Gunilla Westergren, tf socialchef
gunilla.westergren@vilhelmina.se
0940 - 140 23