Krisinformation från myndigheter

Här hittar du länkar som är viktiga för att få mer kunskap kring krisberedskap och samhällskydd.

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till information från myndigheter, länsstyrelser, kommuner och andra ansvariga.

https://www.krisinformation.se/

Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Länsstyrelsen i Västerbotten.

Länsstyrelsen i Västerbotten


Genom att klicka på nedanstående länk kommer du till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Uppdaterad den 2 maj 2018

Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef
Magnus Holmberg
magnus.holmberg@vilhelmina.se
0940-142 85

Räddningschef i beredskap
0940-146 05